Hoppa till innehåll

Vår historia

Om Lodola

Kören bildades 1926 av Werther Carlson och är baserad i Göteborg. Under årens lopp har över 700 personer sjungit i kören och alla är amatörer, men varje ny sökande handplockas. Vi har turnerat runt nästan hela Europa och arrangerar mestadels våra konserter och resor själva.

Genom målmedveten rekrytering av sångare sker en kontinuerlig föryngring och på så sätt har kören levt vidare i snart 100 år.

Tidigare Dirigenter

1926-1930: Werther Carlson
1930-1960: Gösta Wahlström
1960-1985: Bertil Hellström
1985 – nuvarande: Thomas Lagerberg

Kören 1932

1966 på Kronhuset

1992 Gökotta på Vänskapsbröderna

Förste Dirigent

Thomas Lagerberg ligger bakom Lodolakörens nutida musikaliska framgångar sedan 1985 då han efterträdde Bertil Hellström som dirigent. Thomas har förmågan att överföra sin musikalitet och sina visioner till oss sångare och få oss inspirerade att framföra musiken till det yttersta av vår förmåga. Till sin hjälp har han vår andredirigent Bo Glembring, som även leder Cantorums Manskör.

Thomas tog musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Göteborg 1983. Där studerade han bland annat piano för professor Dagny Norling. Vidare har Thomas studerat komposition, orgel och kontrapunkt för Sven-Eric Johanson och tog 1990 en Piano Performance Grade i London.

Utöver att vara en uppskattad och fullfjädrad körledare är Thomas även en flitigt anlitad arrangör och pianist.

Gäster genom åren

Orkestrar

Lodola har samarbetat med många olika musikgrupper under årens lopp: Göteborgs Symfoniker, London Symphony Orchestra, Göteborg Symphonic Band, Borås Orkesterförening, Göteborgs Operans orkester, Göteborg Wind Orchestra med flera.

Julkonsert i Vasakyrkan Göteborg 2012

Solister

Under åren har ett stort antal sångsolister och musiker samarbetat med Lodola: Robert Wells, Bengt Hallberg, Carola Häggqvist, Loa Falkman, Göran Fristorp, Anna-Lotta Larsson, Rolf Björling, Carolina Sandgren, Triple & Touch, Håkan Glänte, Lasse Berghagen, Elisabeth Andreassen, Christine Mann med flera.

Dirigenter

Ett hundratal dirigenter har under åren haft förmånen att leda Lodola, oftast i hela konserter men det kan också ha varit en snapsvisa på en alpsluttning: Sixten Eckerberg, Charles Dutoit, Peter Maag, Lars Benstorp, Jan-Ivar Blixt, Curt-Eric Holmqvist, Eskil Hemberg, Eric Ericsson, Robert Sund, Ausma Derkevica, Imants Cepitis, Kjell Lönnå, Dean Dickson, Birger Jarl, Martin Andersson, Patrik Ringborg, Alexander Hansson, Finn Rosengren med flera.

Repetitionstid

Kontakt

Sociala medier