Om oss

Lodola är en stor, blandad kör med sångare i åldern 18-65 år som sjunger både profant och sakralt. Vi bjuder på såväl lättsammare konserter som större verk. Det senare oftast i samarbete med någon orkester.

Vi vill värna om traditioner men också förnyas och hitta nya spännande projekt samt utmanas musikaliskt. Repeterar gör vi kvällstid på måndagar.

Historik
Kören bildades 1926 och är baserad i Göteborg. Genom målmedveten rekrytering av sångare sker en kontinuerlig föryngring. Vi är på så sätt alltid redo att ta oss an nya musikaliska utmaningar.

Under årens lopp har över 600 personer sjungit i kören. Körsångarna är alla amatörer, men varje ny sökande handplockas. Vi har turnerat runt nästan hela Europa och arrangerar mestadels våra konserter och resor själva.

Vår förstedirigent
Thomas Lagerberg ligger bakom Lodolakörens nutida musikaliska framgångar sedan 1985 då han efterträdde Bertil Hellström som dirigent. Thomas har förmågan att överföra sin musikalitet och sina visioner till oss sångare och få oss inspirerade att framföra musiken till det yttersta av vår förmåga. Till sin hjälp har han vår andredirigent Bo Glembring, Manskören Cantorums ledare.

Thomas tog musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Göteborg 1983. Där studerade han bland annat piano för professor Dagny Norling. Vidare har Thomas studerat komposition för Sven-Erik Johansson och tog 1990 en Piano Performance Grade i London.

Utöver att vara en uppskattad och fullfjädrad körledare är Thomas även en flitigt anlitad ackompanjatör och konsertpianist.

Tidigare dirigenter
Werther Carlsson 1926-1930
Gösta Wahlström 1930-1960
Bertil Hellström 1960-1985

Gästdirigenter, gästsolister och orkestrar
Gästdirigenter
Ett hundratal dirigenter har under åren haft förmånen att leda Lodola, oftast i hela konserter men det kan också ha varit en snapsvisa på en alpsluttning:
Sixten Eckerberg, Charles Dutoit, Peter Maag, Lars Benstorp, Jan-Ivar Blixt, Curt-Eric Holmqvist, Eskil Hemberg, Eric Ericsson, Robert Sund, Ausma Derkevica, Imants Cepitis, Kjell Lönnå, Dean Dickson, Birger Jarl, Martin Andersson, Patrik Ringborg, Alexander Hansson, Finn Rosengren med flera.

Gästsolister
Under åren har ett stort antal sångsolister och musiker samarbetat med Lodola: Robert Wells, Bengt Hallberg, Carola Häggqvist, Loa Falkman, Göran Fristorp, Anna-Lotta Larsson, Rolf Björling, Carolina Sandgren, Triple & Touch, Håkan Glänte, Lasse Berghagen, Elisabeth Andreassen, Christine Mann med flera.

Orkestrar
Lodola har samarbetat med många olika musikgrupper under årens lopp:
Göteborgs Symfoniker, London Symphony Orchestra, Göteborg Symphonic Band, Borås Orkesterförening, GöteborgsOperans orkester, Göteborg Wind Orchestra med flera.