Mailarkiv oktober 2022

Oktober                                                                                  [Senast ändrad 2022-10-10]

10:e Mailarkiv
Hej Kören,
Nu har jag lagt till en ny undersida – Mailarkiv – Där vi kommer lägga upp en kopia på de mail som skickas från Websidan.
Rodi

10:e Konserprogrammet
Kära kör!
Här kommer en länk till en pdf-fil, där julkonsertsprogrammet presenteras.
Julkonsertsprogrammet
Skriv ut och ha i pärmen!
Vänliga hälsningar
Thomas

6:e Paddfri Jul
Kära kör!
För säkerhets skull vill vi, även på detta sätt,  informera att Lodola inte kommer att medverka i Den sjungande julppaddan i år. Intresset för detta extraengagemang var helt enkelt för litet. Vi hoppas verkligen att Amy, i framtiden, kan få igång julgranen igen. Där är ju den s.k. mysighetsfaktorn skyhög, och involverar ju dessutom 45 sångare i taget (ungefär dubbelt så många som den tappra skara utgjorde, som sjöng i söndags:).
Vänliga hälsningar
Thomas

5:e Anmälan heldagsrep
Nu ligger anmälan för heldagsrepet på webben!
Liten påminnelse till er som ännu inte skickat in ert personnummer. Gör det…
Rodi

5:e Väldigt viktig Bach-information
Kära kör!
Som nämndes vid måndagens repetition, kommer vi från och med nu att införa bachläxor, en i veckan, de närmaste fyra veckorna.
Din uppgift kommer att bli att, hemma, repetera olika delar av sats 1, i ett långsammare tempo, till de repetitionsfiler som nu finns på körens hemsida. När vi samlas repetitionen därpå (i första fallet, nu på måndag), skall du kunna sjunga din stämma på ett sådant sätt, att jag inte skall behöva slå av och särrepetera någon enskild stämma. Det skall inte vara omöjligt, med tanke på repetitionsfilernas ”snälla” tempo.
Varje stämma har också en version av hela sats 1, i rätt tempo. Där kan man kolla om veckans läxa även fungerar i det framtida tempot.
Inför måndag skall hela kören, utan undantag, kunna följande del av Jauchzet frohlokket: Takt 34 – 81. Partiet takt 50-81 finns nu att öva till, på Lodolashemsida.
Såhär lägger vi upp Juloratoriet vid konserten
1. Kör: Jauchzet frohlokket, takt 1 – 2014. Altaria: Bereite dich Zion5. Kör: Wie soll ich dich empfangen8. Basaria: Grosser Herr, o starker König9. Kör: Ach, mein herzliebes Jesulein32. Recitiativ: Ja, Ja! Mein Herz soll es bewahren33. Kör: Ich will dich mit Fleiss bewahren1. Kör: Jauchzet frohlokket (Takt 1 till Fine = takt 137)

Snälla kör, gå nu in för att verkligen lära er dessa partier, i den ordning läxorna kommer. Jag kan inte acceptera att vi tvingas ge ”omläxor”, ty det finns ingen tid för sådant.
Dessutom, och på förekommen anledning: När vi specialövar enskilda stämmor innebär det INTE att övriga i kören har ”kompledigt”. När en enskild stämma för tillfället inte har mitt fokus, får det inte utbryta tjafs i densamma.  Tvärtom: När vi repeterar en annan stämma än din egen, skall du intensivt lyssna och inom dig sjunga ditt eget parti. Det är en viktig del av sammusicerandet.
Efter detta mail kommer jag att lägga in de två stycken som återstår innan vårt julprogram är komplett. Skriv ut dem inför kommande måndagsrepetitionen.
Vänliga hälsningar
Thomas