Närvaroanmälan mall

Här anmäler du din närvaro till körens framträdanden.
Kom ihåg att du också ska anmäla om du inte kan medverka: