Närvaroanmälan mall

Här anmäler du din närvaro till körens framträdanden.
Kom ihåg att du också ska anmäla om du inte kan medverka:

14 December Julkonsert i Örgryte nya kyrka kl. 15.00 och 17:30